مردگان متحرک

در حال پخش 8 فصل - 35 قسمت
عکس مردگان متحرک

یک افسر پلیس است که بعد از گلوله خوردن در حین ماموریت، چندین ماه در بیمارستان بیهوش بوده است. وقتی که او بیدار می شود، می فهمد که دنیای اطرافش توسط زامبی ها (مرده های متحرک) تسخیر شده است، و به نظر میرسد که او تنها شخص زنده است. او برای پیدا کردن خانواده اش به شهر آتلانتا می رود، و در آنجا به گروهی از بازمانده ها بر می خورد که در خارج از شهر ساکن شده اند. همسرش لوری و پسرش کارل و همینطور بهترین دوستش، شین در میان بازمانده ها هستند. اکنون او بهمراه دیگر بازمانده ها باید در دنیایی که پر از مرده های متحرک است، راهی برای زنده ماندن پیدا کنند…

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

42m, 60m, 45m 2010 0 views

پس زمینه
فصل 1
فصل 3
1 <img src="//img.percia.ir/t/p/w92/8i9OIrueYpRRRy0bbRTtvNNZdv6.jpg" alt="عکس "> ‫قسمت 12012
2 <img src="//img.percia.ir/t/p/w92/t4V7qydowNc7VOuIqz5qTstGM0T.jpg" alt="عکس "> ‫قسمت 22012
3 <img src="//img.percia.ir/t/p/w92/oXU1OZM9ib4H16DqC0Cwz4arUgW.jpg" alt="عکس "> ‫قسمت 32012
4 <img src="//img.percia.ir/t/p/w92/h5E2ZpGbS1Nn4p212GFz5VbGbM5.jpg" alt="عکس "> ‫قسمت 42012
5 <img src="//img.percia.ir/t/p/w92/sOr77hXeUcMjBzfvAHZAxtiiHXy.jpg" alt="عکس "> ‫قسمت 52012
6 <img src="//img.percia.ir/t/p/w92/fZR9cRdcutSu8owpFkmvVaQchdH.jpg" alt="عکس "> ‫قسمت 62012
7 <img src="//img.percia.ir/t/p/w92/wZh3qzBfL2uU5nZN4RbU86lZzu9.jpg" alt="عکس "> ‫قسمت 72012
8 <img src="//img.percia.ir/t/p/w92/gU0S0bz6unUmC6tAVil4unBUTqK.jpg" alt="عکس "> ‫قسمت 82012
9 <img src="//img.percia.ir/t/p/w92/xvEDtm4SsOnZ8rTa7qpbBktmKQ5.jpg" alt="عکس "> ‫قسمت 92013
10 <img src="//img.percia.ir/t/p/w92/sGXrPzoJcf8sqiKLKlAPWyBYvY4.jpg" alt="عکس "> ‫قسمت 102013
11 <img src="//img.percia.ir/t/p/w92/mOyMLsKq25fiBKssnq4BhKCa614.jpg" alt="عکس "> ‫قسمت 112013
12 <img src="//img.percia.ir/t/p/w92/AAfVK5VRY6hVusDgh2gbwQVYZE.jpg" alt="عکس "> ‫قسمت 122013
13 <img src="//img.percia.ir/t/p/w92/wbaxmenDcsq2yeM5X8XTbxzDCSL.jpg" alt="عکس "> ‫قسمت 132013
14 <img src="//img.percia.ir/t/p/w92/zdu3mxX9dJEzzYQQHFJ2WvugmOB.jpg" alt="عکس "> ‫قسمت 142013
15 <img src="//img.percia.ir/t/p/w92/ncxpfgtVfGZcWL7AsdACAd3XNiY.jpg" alt="عکس "> ‫قسمت 152013
16 <img src="//img.percia.ir/t/p/w92/kvXS9UXzk8vbgSAgzTfkaTykzUl.jpg" alt="عکس "> ‫قسمت 162013
فصل 4
هیچ قسمتی موجود نمی باشد
فصل 5
هیچ قسمتی موجود نمی باشد
فصل 6
هیچ قسمتی موجود نمی باشد
فصل 7
هیچ قسمتی موجود نمی باشد
فصل 8
هیچ قسمتی موجود نمی باشد
اطلاعات
بازیگران
پس زمینه
دیدگاه 0